• Dokters gaan om voorlichting te geven naar de bewoners.
 • In Juni is een medisch team geweest.
 • waterstation
 • Mara watersupply.
 • Lokaal gezondheidscentrum.
 • De waterput wordt energie als krachtbron.
 • water buiten hospitaal
 • Gesprek na een oog operatie,mis
 • brillen uitgedeeld op school
 • brillen uitgedeeld op school
 • brillen uitgedeeld op school
Stichting Oloonkolin Kenya heeft als doel de inwoners van Oloonkolin te helpen hun leef omstandigheden te verbeteren. De volgende stap is het opzetten van een duurzaam zelfvoorzienend systeem voor oogzorg, voor 800.000 inwoners van Trans Mara Kenia.
Welkom bij Stichting Oloonkolin Kenya!
olonkoolin
Geweldig nieuws uit Kenia Voor ons Oogzorg Project

2 jaar geleden zijn we samen met onze lokale partners gestart met het opzetten van opleidingsprogramma's voor het slijpen en monteren van brillen.
Lees verder...
Kennis voor duurzame ontwikkeling

De Masai vormen wellicht de bekendste stam van Afrika. Van oudsher waren de Masai nomaden, die met hun kuddes door Oost-Afrika trokken. In de afgelopen decennia konden ze hun traditionele levenswijze niet voortzetten. Dat komt door de steeds verdere verdeling van gronden, waardoor de Masai niet meer ongehinderd kunnen rondtrekken.

Veel Masai hebben zich noodgedwongen in nederzettingen en dorpen gevestigd, onder meer in het gebied Trans Mara in het zuidwesten van Kenya. Daar leven ruim 700.000 Masai.

Verblijven op één vaste plaats vereist een compleet andere manier van leven dan rondreizen. De Masai zijn onbekend met de eisen en noden van het leven in vaste nederzettingen. Dat leidt ertoe dat velen van hen in verschrikkelijke omstandigheden leven, met een gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Wij willen de Masai in dit gebied helpen met het aanpassen aan hun veranderde omstandigheden, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Een van de armste nederzettingen in Trans Mara is Oloonkolin , een dorp met zo'n 7.000 inwoners. Ons streven is dat de beoogde veranderingen in Oloonkolin zich als een olievlek verspreiden over de rest van Trans Mara. Oloonkolin bevindt zich aan de overkant van Maasai Mara National Reserve, een van de bekendste natuurparken in Afrika. Het park wordt jaarlijks door circa 300.000 vooral buitenlandse toeristen bezocht. De luxe van deze toeristische trekpleister staat in schril contrast met de armoede in Oloonkolin.

Anbi oloonlolin asn ol ol
oloonkolinDe watervoorziening wordt aangepakt. Niet alleen bouwen we overal tanks. Maar ook worden jongeren opgeleid om dit zelf te doen en zo een bestaan op te bouwen.....
Lees verder
Oloonkolin De pandemie COVID-19 vormde voor onze activiteiten in Kenia een ongekende uitdagingen. Wat is er allemaal gebeurd.
Lees verder
Verslag 2020 van activiteiten. Het opzetten van watertank bedrijf, oogonderzoek, en betere pre- en postnatale zorg in de regio.
Lees verder
Het oogzorgproject was succesvol. Er werden 15 scholen bezocht, 4600 leerlingen onderzocht en de brillen is opgang.
Lees verder